Telewizja przemysłowa (CCTV) to system monitoringu wizyjnego, który umożliwia obserwację i rejestrację obrazu z kamer zamontowanych w określonych miejscach. System ten jest szeroko stosowany do celów bezpieczeństwa, kontroli i nadzoru w różnych obszarach, takich jak przemysł, handel, transport, edukacja czy przestrzeń publiczna. Jednak początki telewizji przemysłowej sięgają czasów II wojny światowej, kiedy to niemieccy inżynierowie i firma Siemens AG zaprojektowali i uruchomili pierwszy system tego typu w Peenemünde w Niemczech. System ten miał za zadanie obserwację uruchomienia rakiet V-2, które były pierwszymi rakietowymi pociskami balistycznymi w historii.

Powstanie systemu

Prace nad rakietami V-2 (niem. Vergeltungswaffe-2 – broń odwetowa nr 2) rozpoczęły się w połowie lat 30. XX wieku pod kierunkiem Wernhera von Brauna, który był dyrektorem technicznym ośrodka badawczego w Peenemünde. Rakiety te miały być nową bronią strategiczną III Rzeszy, zdolną do przenoszenia głowic bojowych na duże odległości. Jednak testowanie rakiet na poligonie niosło ze sobą wiele trudności i zagrożeń. Rakiety były podatne na awarie i eksplozje, a ich lot był trudny do śledzenia i korygowania. Ponadto istniało ryzyko przechwycenia lub zniszczenia rakiet przez aliantów.

W związku z tym niemieccy inżynierzy i firma Siemens AG opracowali system telewizji przemysłowej, który miał umożliwić bezpieczną i dokładną obserwację startu rakiet V-2. System ten składał się z kamer zamontowanych na wieżach obserwacyjnych lub na samych rakietach, które przesyłały obraz do monitorów znajdujących się w bunkrach kontrolnych. System ten pozwalał na śledzenie parametrów lotu rakiet, takich jak prędkość, wysokość, kąt nachylenia czy odchylenie od kursu. System ten umożliwiał również nagrywanie obrazu na taśmach filmowych lub magnetycznych do celów analizy i archiwizacji.

Znaczenie systemu

System telewizji przemysłowej zaprojektowany i uruchomiony przez niemieckich inżynierów i firmę Siemens AG w 1942 roku w Peenemünde był pierwszym systemem tego typu w historii. System ten stanowił przełom technologiczny i zapoczątkował rozwój monitoringu wizyjnego w różnych dziedzinach życia. System ten był również świadectwem zaawansowania naukowego i technicznego Niemiec podczas II wojny światowej. System ten jednak nie spełnił swojego głównego celu, czyli zapewnienia Niemcom przewagi militarnej nad aliantami. Rakiety V-2 były drogie, skomplikowane i nieskuteczne jako broń masowego rażenia. Ich produkcja i wystrzeliwanie wiązało się z ogromnymi kosztami ludzkimi i materialnymi. Ponadto alianci odkryli istnienie ośrodka w Peenemünde i zbombardowali go w 1943 roku, niszcząc część infrastruktury i zabijając wielu pracowników. W rezultacie Niemcy musieli przenieść produkcję rakiet do podziemnych fabryk i zmienić miejsca ich wystrzeliwania. Mimo to alianci nadal tropili i niszczyli rakiety V-2, a ich wpływ na przebieg wojny był znikomy.

A po współczesne systemy monitoringu zapraszamy na internec.pl lub do któregoś z naszych oddziałów w Łodzi, Częstochowie, Sosnowcu i Opolu