Przypominamy, że 25 kwietnia 2024, w godzinach 9.00 – 15.30, w siedzibie firmy NEKMA w Łodzi (ul. Przędzalniana 68), odbędzie się szkolenie warsztatowe z systemu RACS 5.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Teoretyczne wprowadzenie do systemu RACS 5 v2.0.
  2. Praktyczne warsztaty z aplikacji RogerVDM.
  3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania.
  4. Tworzenie i testowanie konfiguracji.
  5. Zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami.
  6. I wiele więcej, w tym dodatkowe zagadnienia dotyczące automatyki i zarządzania awaryjnego.