Ochrona perymetryczna to sposób zabezpieczenia obszaru przed niepożądanym wtargnięciem lub wyjściem osób, zwierząt lub pojazdów. Polega ona na wykorzystaniu różnych środków technicznych, takich jak ogrodzenia, bariery, bramy, czujniki ruchu, kamery, alarmy (w tym systemy rozpoznawania twarzy, czy odczytu tablic rejestracyjnych), reflektory itp.

Ochrona perymetryczna ma wiele zalet, ale także kilka wad. Do zalet należą:

– zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia znajdujących się na chronionym obszarze,

– zapobieganie kradzieżom, włamaniom, aktom wandalizmu, sabotażu czy terroryzmu,

– ułatwienie identyfikacji i ścigania sprawców naruszenia granic chronionego obszaru,

– zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnianiem personelu ochrony lub wynajmowaniem usług firm ochroniarskich,

– zwiększenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa użytkowników chronionego obszaru.

Do wad ochrony perymetrycznej należą:

– stosunkowo wysokie koszty inwestycji i utrzymania systemów ochrony perymetrycznej,

– możliwość wystąpienia awarii, błędów lub zakłóceń działania systemów ochrony perymetrycznej,

– możliwość obejścia lub zneutralizowania systemów ochrony,

– możliwość naruszenia prywatności lub swobody osób znajdujących się na chronionym obszarze lub w jego pobliżu.

Ochrona perymetryczna będzie dobrym rozwiązaniem dla miejsc, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony, takich jak:

– obiekty wojskowe, policyjne, służb specjalnych czy więzienne,

– obiekty energetyczne, przemysłowe, transportowe czy komunikacyjne,

– obiekty kulturalne, edukacyjne, sportowe czy rozrywkowe,

– obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne czy hotelowe.

Ochrona perymetryczna może się nie sprawdzić dla miejsc, które wymagają swobodnego dostępu i ruchu osób, zwierząt lub pojazdów, takich jak:

– parki, lasy, łąki czy plaże,

– drogi publiczne, chodniki, ścieżki rowerowe czy ogólnodostępne parkingi,

– place zabaw, skwery, fontanny czy pomniki,

– targowiska, jarmarki, festiwale czy koncerty.

Jeśli planujesz zastosowanie ochrony perymetrycznej, zapraszamy do nas. Nasi specjaliści dobiorą z naszej bogatej oferty elementy ochrony perymetrycznej najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Doradzą i zaproponują najwłaściwsze rozwiązania. Wszystko możesz także kupić na www.internec.pl

elementy ochrony perymetrycznej