RODO

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO,
które wprowadza w życie lepszą ochronę Państwa danych osobowych w Unii Europejskiej.

Potrzebujemy informacji zwrotnej, jaka forma komunikacji z naszej strony jest dla Pana/i najdogodniejsza.
1. Wydrukuj formularz (z linku poniżej)
2. Wypisz czytelnie
3. Zeskanuj.
4. Jeżeli drogą elektroniczną to wyślij na adres e-mail: info@nekma.pl
Możesz także dostarczyć osobiście do siedziby naszej Firmy.
Link do formularza: https://www.nekma.pl/files/zgoda_nekma_RODO.pdf