Podczas godzinnego spotkania omówimy:

  • Podstawowe funkcje aplikacji
  • Konfigurację parametrów obrazu, kodowania, OSD oraz detekcji ruchu
  • Proces aktualizacji kamery z poziomu aplikacji
  • Możliwości menedżera kanałów rejestratora
  • Obliczanie wymaganej przestrzeni dyskowej