VISO SMS to system do zarządzania bezpieczeństwem, który współpracuje z systemem kontroli dostępu RACS 5 i umożliwia integrację z systemami sygnalizacji pożarowej (SSP), systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemami telewizji dozorowej (CCTV), systemami do komunikacji (VoIP, SMS, e-mail) oraz z automatyką budynkową. VISO SMS może być również wykorzystywany poza systemem RACS 5 jako niezależna platforma programowa do integracji systemów bezpieczeństwa.

Charakterystyka:
🔸monitorowanie, wizualizacja i lokalizacja stanów, alarmów i awarii na mapach
🔸mapy w formatach BMP, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF
🔸generowanie raportów ewakuacyjnych
🔸wydawanie komend zdalnych i globalnych
🔸obsługa telewizji dozorowej (CCTV) w powiązaniu z obsługiwanymi systemami
🔸automatyczna sygnalizacja zdarzeń i powiadomień za pomocą SMS i email
🔸automatyczne wykonywanie akcji w systemie w reakcji na wybrane zdarzenia
🔸monitorowanie wybranych przejść z podglądem wideo
🔸obsługa monitorów w zakresie stref alarmowych, stref obecności i węzłów automatyki
🔸raportowanie czasu obecności użytkowników w dowolnie definiowanych obszarach systemu
🔸definiowanie uprawnień dla operatorów programu i rejestracja ich działań